Transport
Vi utför all sorts transport, bud och flytt i stockholm med omnejd 
för privatpersoner och företag

Tömning av dödsbo samt Dödsboförvaltning
Att ta hand om ett dödsbo kan vara väldigt tidskrävande och ta
mycket energi. Vi hjälper dig med det praktiska kring dödsboet. 
Det som menas med det praktiska
Tömma bohaget till tippen/bortskänkes/auktionshus
Magasinera bohag/legat
Städning av bohag

Sköta om dödsboet såsom klippa gräs, läsa av elmätare, skotta, damma av etc.

Vi samarbetar med väletablerade värderingsmän och uppköpare

Transport av grovsopor
Vi sorterar och transporterar sopor till tippen 

Magasinering
Behöver ni magasinera gods har vi ett säkert magasin för det

© Copyright www.antikbud.se