Skip links

Vi är en transportfirma som är specialiserade på att hantera antika möbler och konst med försiktighet sedan 2005.

Vi har ett långvarigt samarbete med Stockholms Auktionsverk och deras värderingspersonal.

Vi gör även transporter till Bukowski, Uppsala Auktionskammare, Metropol och diverse antikhandlare.

Stockholm Auktionsverk
Uppsala Auktionskammare
Metropol Auktioner
Antikbud Transporter